Usługi kadrowo-płacowe

W ramach obsługi kadrowo-płacowej przejmujemy pełną kontrolę nad sprawami pracowniczymi. Realizujemy wszystkie obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym, jak i wewnętrznych uregulowań firmy. Gwarantujemy rzetelną i profesjonalną obsługę oraz poufność w zakresie przekazywanych danych.

Zakres poszczególnych usług został przedstawiony w Cenniku.